Tillbaka

ANTEK ELEMENTS

Tillbaka

ANTEK ELEMENTS

Kväve och svavel kan bestämmas med Antek ElemeNtS. Analystiden för proverna är bara några minuter.

Antek ElemeNtS är den minsta enheten på marknaden för att analysera mycket låga kväve- och svavelhalter.

För testmetoder: EN 20846, ASTM D5453, D6667, D4629, D5176, D7184.

Läs mer på tillverkarens hemsida »

Tillverkare: Antek

För mer information kontakta Kundtjänst.