Cell och molekylärbiologi

Upptäck analysmetoder för cell och molekylärbiologi. Alla lösningar kan automatiseras i hög grad tack vare vår omfattande portfölj för vätskehantering. Från extraktion och proteinanalys med PCR- och qPCR/Realtid PCR-lösningar, till tidig forskning eller utvärdering i kliniska studier, med våra instrument och metoder kommer vi kunna öka effektiviteten i hela ditt arbetsflöde. 

Diagnostisera SARS-CoV-2 

Molekylärbiologiska analyser (qPCR) är ett effektivt och säkert sätt för detektion av sars-CoV-2. Vi har sammanställt ett flöde med allt ni behöver för att kunna analysera infektion, som orsakats av covid-19 med hjälp av kvantitativ PCR, ett så kallat realtids RT-PCR-analys. Flödet kan justeras från manuellt, halvautomatiserad till helautomatiserat för mest effektivitet och flexibilitet utifrån era behov.

Vill du ha applikationsnoten ”Diagnostic SARS-CoV-2 from manual to automated”? Registrera dig här så skickar vi dem till dig.

Vill du ha applikationsnoten ”Overview on SARS-CoV-2 detection workflow for research use”? Registrera dig här så skickar vi den till dig.

Molekylärbiologiska experiment  

Molekylärbiologiska metoder kan användas i en mängd olika tillämpningar. För att säkerställa att du får maximal kvalitet i dina resultat är korrekt planering av arbetsflödet och experimentella uppsättningen avgörande.  

Nedan är online seminarium som ger er en över de steg som behövs för att inrätta en molekylärbiologisk labbrutin samt en övergripande genomgång och applikationer för PCR och qPCR.