Miljö

Instrument för miljöanalyser.

Inom området för miljöanalys kan vi erbjuda instrument och utrustning för att hantera både små och stora provflöden snabbt och pålitligt i enlighet med gällande internationella standarder och regler. Vi erbjuder instrumentlösningar kopplade till specifika applikationer, optimerade metoder och tillhörande tjänster.

Instrumenten kan användas inom företagets egna miljökontrollverksamhet som kontroll av utsläpps-/avloppsvatten, inom återvinnings- och behandlingsindustrin samt inom kommunala vatten och avloppsverksamheter.

Upptäck instrumentlösningar för analys och provberedning av miljöpåverkande parametrar som TOC, AOX, EOX, TX, TOX, TC, TS med flera i kyl- och avloppsvatten, förorenad jord, saltinnehållande matriser och andra relevanta processparametrar som katalysatorer, spillolja, restkomponenter med mera.

Vi har många applikationsexempel att dela med oss av från leverantörerna. Nedan finner du ett urval. Skulle det vara något du saknar, tveka inte höra av dig till oss så tar vi fram det du söker.

AAS

AOX

EOX

ICPMS

ICPOES

PCR

TOC

UVVis

Övrigt