Whistleblowing

På Berner är vi engagerade i att upprätthålla transparens och en hög affärsetik. Vi vill agera ansvarsfullt och göra rätt så att vi behåller förtroendet från alla våra intressenter. På Bröderna Berner AB är vi engagerade i att upprätthålla transparens och en hög affärsetik. ClaraLab med dess dotterbolag LAB Sweden, LAB Denmark och LAB Norway är en del av Berner LAB sedan våren 2022.

Vi uppmuntrar våra anställda och andra intressenter att omedelbart informera oss om misstänkta tjänstefel, det vill säga alla beteenden som inte är i linje med lagstiftning, våra värderingar och uppförandekoder, utan rädsla för repressalier.

Om du vill anmäla din oro eller misstanke anonymt kan du göra det via whistleblowing-tjänsten eller genom att kontakta ledningen.

Du behöver inte tillhandahålla bevis för att backa upp dina misstankar, men alla rapporter ska göras i god tro.

För att säkerställa anonymiteten tillhandahålls whistleblowing-tjänsten av en extern partner som heter WhistleB, Whistleblowing Centre. Rapporteringsprocessen är krypterad och lösenordsskyddad.

Tjänsten är tillgänglig här på åtta språk.