Multifors 2

Multifors 2

Multifors 2, parallell bioreaktor – Stor teknik i liten skala

Mer resultat på liten yta? Det får du med Multifors 2 med 2, 4 eller 6 bioreaktorer i ett instrument!

I korthet

Multifors 2 är speciellt framtagen för multipla, parallella bioprocesser med små volymer. Multifors 2 ger tillsammans med mjukvaran IRIS ett snabbt och statistiskt säkert sätt att generera och förstå processdata. Ett flertal val av förkonfigurerade paket och ett brett val av optioner gör Multifors 2 till en applikationsoptimerat val för din mikrobiella fermentering. Olika odlingsstrategier såsom batch, fed-batch och kontinuerlig odling är möjliga.

INFORS HT har varit pionjärer inom detta teknikområde i många år och deras produkt- och applikationsspecialister förbättrar och optimerar systemet kontinuerligt för att ge snabb, parallell hantering på minsta möjliga utrymme.

Några nyckelegenskaper:

 • Snabbare resultat med optimerad, parallell, hanteringFlexibla och applikationsoptimerade konfigurationer
 • Utrymmesbesparande, kompakt design
 • Integrerad OPC-server för obegränsade anslutningar
 • 100% aseptisk provtagning
 • Noggrann kontroll av din bioprocess
 • Tydlig väg för uppskalning

Används främst för:

Applikationer:

 • Bakterier (E.coli, Pseudomomas, etc.)
 • Svamp (Aspergillus, Streptomyces, etc.)
 • Jäst (P. pastoris, Saccharomyces, etc.)
 • Odlingsvolym från 180 till 1000 mL
 • Processutveckling
 • Processoptimering
 • Uppskalning
 • Nerskalning
 • Statistiska studier
 • Process analytical technology (PAT)
 • Mediautveckling
 • Tillväxtstudier
 • Toxicitetstester
 • High throughput screening

Kontrollsystem med pekskärm och integrerad OPC-server

Bioprocesskontroll börjar med kvaliteten och flexibiliteten i den lokala kontrollenheten. Pekskärmen till Multifors 2 ger noggrann och säker mätning, kontroll och kommunikation med övervakningsmjukvaran. Pekskärmskontrollen kan kontrollera upp till 6 bioreaktorer. Nyckelparametrarna för alla sex kärlen visas på en översiktsmeny på huvudsidan men varje enhet kan kontrolleras helt separat.

Upp till 24 parametrar per kärl:

 • Temperatur
 • Omrörarhastighet
 • pH-kontroll
 • pO2-kontroll
 • Antiskum/nivå
 • Feed
 • Gasmix
 • Gasflöde
 • + 16 fria kanaler

Utrymmessparande, kompakt basenhet

En extremt kompakt fristående enhet med två helt individuella bioreaktorer i en enda basenhet. Upp till sex bioreaktorer kan anslutas till en och samma kontrollenhet och behöver då bara ca 1.2 m bänkyta. 2 eller 3 enheter kan byggas ihop, monteras isär och kombineras enligt rådande behov. Detta ger mer flexibilitet vad gäller placeringen på laboratoriet och möjligheten att lägga till fler enheter och/eller kontrollenheter allteftersom behoven förändras.

Fullt utrustade kärl

Multifors 2 har fullt utrustade, utbytbara kärl med arbetsvolymer från 180 upp till 1 liter med samma karaktäristika som för större system. Topplattan i rostfritt 316L stål har många portar med industristandard Pg13.5 portar som gör det möjligt att använda ett brett spektra av sensorer (antiskum, optisk densitet, pH, pO2, redox, kapacitans etc.). Rushton impellrar och ringsparger för höga gasflöden ingår som standard. Kärlen kan konfigureras på olika sätt med hjälp av tillbehör såsom impellrar, spargers och speciella tillbehör. Ett brett urval av övriga tillbehör finns på programmet för att täcka praktiskt taget alla applikationer.

Kärlens konstruktion och design (utan svetsade delar) gör Multifors 2 idealisk för applikationer där stränga GMP-krav gäller.

100% aseptiskt omrörarsystem

Multifors 2s omrörarstystem är designat speciellt för parallella, aseptiska, småvolyms bioprocesser. Det reducerar kontaminationsrisken och ger extra utrymme för många sensorer på topplattan. Tillsammans med mjukvaran Iris för parallella bioprocesser finns inga gränser för din odlingsstrategi och ytterligare processförståelse.

Driften sker från botten och är både start och pålitlig med en omrörarhastighet upp till 1200 rpm. Mixning och masstransferkaraktäristika är skalbara till standard bänkskalebioreaktorer.

En enkel test visar kraften i den magnetiska överföringen; ren glycerol kan odlas kontinuerligt vid 1100 rpm (vid rumstemperatur utan gastillsats) utan att kopplingen slirar eller motorn blir överlastad.

Öppet system för gastillsats med upp till 5 massflödeskontroller

INFORS HTs öppna gassystem ger en noggrann gasmixning och flödeskontroll för mycket noggrann pO2-kontroll. Systemet ger en mycket hög KLa som är jämförbar med stora system för att göra uppskalning så enkel som möjligt. Alla kombinationer av luft, O2, N2 eller CO2 som enstaka gas kan riktas till sparger eller headspace.

Vi rekommenderar pO2-kontroll som standard för mikrobiell odling; luft, O2 till sparger via massflödeskontroll.

Mer reproducerbara och noggranna resultat tack vare den termodynamiska kondensorn

Vätskeavdunstning från bioreaktorkärlet kan vara problematisk i alla skalor, men är extra kritisk vid små odlingsvolymer. Konstruktionen av INFORS HTs kondensor gör att fukten i utgående gas kondenseras med maximal effektivitet.

Tidsbesparande högprecisionspumpar

Det ingår fyra högprecisionspumpar per kärl; feed, syra, bas och antiskum/nivå/skörd som standard. Det gör Multifors 2 redo för applikationer såsom fed batch och kontinuerlig odling direkt från förpackningen.

Pumphuvudena sitter monterade på en avtagbar platta och kan plockas bort i grupper om fyra för att autoklaveras tillsammans med kärlet. Detta reducerar hanteringstiden väsentligt då slang inte behöver monteras och justeras för användning. Hanteringsfel beroende på felplacerade pumpar och slangar är härmed helt eliminerade genom denna unika konstruktion. Det enda som krävs är att montera tillbaka plattan på sin plats. Automatisk tömning, fyllning av slangen och kalibrering av pumparna gör det ännu enklare.

Temperaturkontroll med hög precision

Värmeblocket i aluminium med integrerad kylslinga ersätter behovet av ett dubbelväggat kärl eller värmemantel. Det förenklar hanteringen och ger full insyn i din bioprocess. Temperaturområde från ca 5° över kylvattentemperatur till 60°C.

Super Safe Sampler – 100% aseptisk och absolut hygienisk provtagning

Super Safe Sampler INFORS HTs Super Safe Sampler ger dig möjlighet att ta små provmängder utan spill. Det hjälper till med mer noggranna resultat, framför allt i småskaliga bioprocesser med minimal vätskeförlust. Den sant aseptiska designen gör kontamination under provhantering omöjlig.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.