Miljö

Flamskyddsmedel såsom PBDE finns i överflöd i vårt moderna samhälle, från kläder och mattor till soffor och datorer. Flamskyddsmedel har bioackumulerade negativa hälsoeffekter och förknippas med hormonstörning, infertilitet, sänkt IQ, fosterskador och cancer. Dessutom kvarstår flamskyddsmedel i miljön, i vatten och i jord, går in i livsmedelskedjan och är nu globala persistenta organiska föroreningar (persistent organic pollutants = POP).

Ftalater och mjukgörare finns i plaster och gummi och återfinns i vinyl-/PVC-golv, trädgårdsslangar, leksaker (särskilt i äldre sådana), badbollar, tryck på kläder, tapeter, elkablar, gymbollar, byggmaterial, träningsmattor, kosmetika och målarfärg. Ftalater misstänks vara hormonstörande samt nya forskning visar på möjliga samband mellan ftalater och allergirelaterade sjukdomar. Inom EU regleras användningen av de farligaste ftalaterna genom förbud eller begränsning. Andra ftalater är inte begränsade genom lagstiftning. Dessutom kan produkter som är äldre, eller som tillverkas utanför EU, fortfarande innehålla ftalater som är farliga.

Vi erbjuder även flera olika typer av referensmaterial både vad gäller form och innehåll. Se nedan katalog från CPA vad gäller organiska referensmaterial. När det gäller certifierade lösningar till AA, ICP eller IC samarbetar vi med CPAchem. De erbjuder lösningar av hög kvalitet och korta leveranstider på kundanpassade lösningar med både produktion och lager i Europa.

När det gäller organiska föreningar i fast form eller lösning erbjuder vår leverantör CPA Chem ett nästa komplett sortiment av produkter. Om du hellre vill ha dessa föroreningar i en specifik matris som t ex vatten, jord eller ett växtmaterial tar vi hjälp av flera olika databaser för att finna det material som bäst uppfyller ert behov. Kontakta oss via länken nedan så hjälper vi gärna till.

Via boxen nedan kan du hitta säkerhetsdatabladen för CPA Chem. På den nya hemsidan kan du söka fram rätt datablad. För bästa resultat är det bra att ta bort prefixet vid sök.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.