Labfors 5

Labfors 5

Labfors 5, bioreaktor, i korthet

Labfors 5 är marknadens kanske mest flexibla bioreaktor och som ger användaren ett lättanvänt och utbyggbart system för odlingsvolymer från 0.5 till 10L.

Labfors 5 är alltid applikationsoptimerad för din mikrobiella fermentering. En version med kärl helt metallfritt ger flexibiliteten att odla organismer även i korrosiva media. Olika odlingsstrategier såsom batch, fed-batch och kontiuerlig odling kan användas. Den integrerade OPC-servern gör anslutning av ytterligare sensorer mycket enkelt. Som option finns möjlighet att ansluta upp till sex (6) bioreaktorer till en enda kontrollpanel.

På förfrågan erbjuder vi också specialkonfigurationer eller modifieringar för att ge användarna den yttersta flexibiliteten.

INFORS HT har varit pionjärer inom detta teknikområde i många år och deras produkt- och applikationsspecialister förbättrar och optimerar systemet kontinuerligt för att ge snabb, parallell hantering på minsta möjliga utrymme.

Några nyckelegenskaper:

 • Flexibel och applikationsoptimerade konfigurationer
 • Stänksäker pekskärm med OPC-server
 • Parallell bioreaktoroption
 • Snabbare resultat med optimerad hantering
 • 100% aseptisk användning
 • Utrymmesbesparande, kompakt design

Används främst för:

Applikationer:

 • Bakterier (E.coli, Pseudomomas, etc.)
 • Svamp (Aspergillus, Streptomyces, etc.)
 • Jäst (P. pastoris, Saccharomyces, etc.)
 • Odlingsvolym från 0.5 till 10 L

.

 • Högdensitetsodling för proteinproduktion
 • Process analytical technology (PAT)
 • Processutveckling
 • Processoptimering
 • Uppskalning
 • Nerskalning
 • Statistiska studier
 • Tillväxtstudier
 • Anaerob odling
 • Halofiler

Kontrollsystem med pekskärm och integrerad OPC-server

Bioprocesskontroll börjar med kvaliteten och flexibiliteten i den lokala kontrollenheten. Pekskärmen till Labfors 5 ger noggrann och säker mätning, kontroll och kommunikation med övervakningsmjukvaran. Pekskärmskontrollen kan kontrollera upp till 6 bioreaktorer. Nyckelparametrarna för alla sex kärlen visas på en översiktsmeny på huvudsidan men varje enhet kan kontrolleras helt separat.

Upp till 24 parametrar per kärl:

 • Temperatur
 • Omrörarhastighet
 • pH-kontroll
 • pO2-kontroll
 • Antiskum/nivå
 • Feed
 • Gasmix
 • Gasflöde
 • + 16 fria kanaler

Utrymmessparande, kompakt basenhet

Med en basyta så liten som 465 x 465 mm för en fullt utrustad 10L bioreaktor sparar Labfors 5 värdefull bänkyta. Detta minskar den totala kostnaden och ger plats för mer forskningskapacitet på samma yta. Med optionen för parallella bioreaktorer kan upp till sex bioreaktorer anslutas till samma kontrollenhet.

Fullt utrustade kärl

Labfors 5 har fullt utrustade, utbytbara kärl med arbetsvolymer från 0.5 upp till 10 liter. Topplattan i rostfritt 316L stål har många portar med industristandard Pg13.5 portar som gör det möjligt att använda ett brett spektra av sensorer (antiskum, optisk densitet, pH, pO2, redox, kapacitans etc.). Det finns olika kärlstorlekar att välja mellan.Kärlen kan konfigureras på olika sätt med hjälp av tillbehör såsom impellrar, spargers och speciella tillbehör som till exempel draft tube. Ett brett urval av övriga tillbehör finns på programmet för att täcka praktiskt taget alla applikationer.

Kärlens konstruktion och design (utan svetsade delar) gör Labfors 5 idealisk för applikationer där stränga GMP-krav gäller.

100% aseptiskt omrörarsystem

Innehåller en kraftfull toppdrift för mikrobiella applikationer. Rushton-impellrar och en ringsparger för höga gasflöden ingår som standard.

Öppet system för gastillsats med upp till 5 massflödeskontroller

INFORS HT öppna gassystem ger en precis gasmixning och flödeskontroll för mycket noggrann pO2-kontroll. Systemet ger en mycket hög KLa som är jämförbar med stora system för att göra uppskalning så enkel som möjligt. Alla kombinationer av luft, O2, N2eller CO2 som enstaka gas kan riktas till sparger eller headspace.

Vi rekommenderar pO2-kontroll som standard för mikrobiell odling; luft, O2 till sparger via massflödeskontroll.

Mer reproducerbara och noggranna resultat tack vare den termodynamiska kondensorn

Vätskeavdunstning från bioreaktorkärlet kan vara problematisk i alla skalor, men är extra kritisk vid små odlingsvolymer. Konstruktionen av INFORS HTs kondensor gör att fukten i utgående gas kondenseras med maximal effektivitet.

Tidsbesparande, högprecisionspumpar

Det ingår fyra högprecisionspumpar per kärl; feed, syra, bas och antiskum/nivå/skörd som standard. Det gör Labfors 5 redo för applikationer såsom fed batch och kontinuerlig odling direkt från förpackningen.

Pumphuvudena sitter monterade på en avtagbar platta och kan plockas bort i grupper om fyra för att autoklaveras tillsammans med kärlet. Detta reducerar hanteringstiden väsentligt då slang inte behöver monteras och justeras för användning. Hanteringsfel beroende på felplacerade pumpar och slangar är härmed helt eliminerade genom denna unika konstruktion. Det enda som krävs är att montera tillbaka plattan på sin plats. Automatisk tömning, fyllning av slangen och kalibrering av pumparna gör det ännu enklare.

Välj system för temperaturkontroll

Ett enkelväggat kärl med elektrisk värmemantel och kylfinger ger försiktig värmning och kylning med en maximal temperatur på 95°C. Ett dubbelväggat glaskärl med vattencirkulation ger full insyn i din odling och maximal värmeöverföring för snabba temperaturväxlingar (värmning och kylning) till 60°C.

Super Safe Sampler – 100% aseptisk och absolut hygienisk provtagning

Super Safe Sampler INFORS HTs Super Safe Sampler ger dig möjlighet att ta små provmängder utan spill. Det hjälper till med mer noggranna resultat, framför allt i småskaliga bioprocesser med minimal vätskeförlust. Den sant aseptiska designen gör kontamination under provhantering omöjlig.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.