För processoptimering

För processoptimering

Effektiv sterilisering med avancerad kylning och torkningsteknik.

Mantelkylning med kylvatten och mottryck (DX/VX och DE/VE)

Under hela steriliseringsprocessen övervakar en flexibel pt100-sensor temperaturen i ett referenskärl. På det viset är det garanterat att steriliseringsperioden  börjar först när steriliseringstemperaturen uppnåtts i den vätska som ska steriliseras.
Kyltemperaturen övervakas också kontinuerligt. Kammaren kan inte öppnas förrän vätsketemperaturen reducerats till åtminstone 80 °C, helt i enlighet med relevanta standarder.
Användning av sterilfiltrerat mottryck är ett säkert sätt att undvika att vätskan kokar och minskar avdunstningen avsevärt.

Radialfläkt (DX/VX och DE/VE)

Tillsammans med mantelkylning med kylvatten och mottryck ger radialfläkten ett snabbare avlägsnande av värmen från godset till den avkylda kammarväggen. Radialfläkten drivs av en magnetisk motor placerad under skalet.

Själva radialfläkten sitter i kammarlocket så att det användbara utrymmet i kammaren inte påverkas.

Fläkten ger 71 m3/h och minskar kyltiden med upp till  70 %.

Ultracooler (DX/VX och DE/VE)

Tillsammans med mantelkylning med kylvatten och mottryck och radialfläkt är det möjligt att reducera kyl- och steriliseringsprocessen avsevärt med hjälp av en integrerad ultrakyld värmeväxlare.

Ultrakylaren är också placerad i kammarlocket, nära radialfläkten, och påverkar inte kammarens utrymme. Hela kammarutrymmet kan alltså använda för lastning.

Kyltiden minskas med upp till 90% och beroende på last kan kyltider på mellan 15 och 60 minuter uppnås.

Superdry – för torkning (DX/VX)

Denna option ökar torkningseffektiviteten för fast och poröst gods såsom filter och textil. Värmeenergin från ånggeneratorn överförs till värmeslingorna runt kammaren och används för torkning.

Vakuumtorkning genom att använda vakuumoptionen tillsammans med Superdry gör att separat torkning  efter sterilisering inte längre är nödvändigt.

Vacuum system (DX/VX)

Typiskt gods är pipettspetsar (i boxar), tomt glas och poröst material såsom filter och textil. För den här typen av sterilisering är det av yttersta vikt att all luft avlägsnas från produkterna för att garantera noggrann, reproducerbar och valideringsbar sterilisering.

Vakuumfunktionen avlägsnar luften effektivt från fast gods, slangar, poröst material och textilier och ger ångan möjlighet att nå överallt. Processen inkluderar fraktionerat förvakuum med hjälp av den inbyggda ånggeneratorn. Detta är det enda sättet att åstadkomma validerbar sterilisering av poröst material, fast gods och textilier.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.