Applikationsguide

Rätt process för din steriliseringsapplikation

Applikation: Vätskor Opackat,
solitt gods
Poröst material
(textil, filter)
Ihåligt gods
(pipettspetsar,
tomt glasgods,
rör, slangar…)
Avfall i destruk-
tionspåsar
Process:
Luftutsläpp
Gravitation + +
Enkelt för-vakuum ? + ?
Pulsad uppvärmning
(övertryckspulser)
+ ? ?
Fraktionerat
för-vakuum
+ + + +
Kylning
Konventionell kylning
med långsamt ång-
utsläpp
?
Snabbkylning med
tryckluftsupport
+
Torkning
Yttorrt, utan vakuum
+ SuperDry
?
Torkning med vakuum
+SuperDry
+ + +
Övrigt
Filtrering av ut-
gående luft
+

+ rekommenderad procedur // ? möjligen acceptabel // – inte möjlig

LÖSNINGAR FÖR SPECIELLA APPLIKATIONER

Sterilisering av vätskor i slutna glaskärl, plastflaskor, påsar, burkar mm:
– System med en blandning av ånga/luft
– System med varmvattensprayning och spraykylning

Sterilisering av ihåliga produkter som t ex provrör, tomma glaskärl, filter, pipettspetsar med mera:
– System med för-vakuum

Sterilisering av textil och annat som måste vara helt torrt vid avslutad sterilisering:
– System för torkning med vakuum
– SuperDry system för uppvärmning av kammaren.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.