Tillbaka

PHASE TECHNOLOGY JFA-70Xi

Tillbaka

PHASE TECHNOLOGY JFA-70Xi

Phase Technology JFA-70Xi ger tre viktiga testresultat för flygbränsle; fryspunkt, viskositet och densitet.

Apparaten har en inbyggd, effektiv kylenhet så inga externa anslutningar krävs. JFA-70Xi har en stor pekskärm.

För t ex dessa testmetoder: ASTM D7945, D4052, D5972, D2386.

Läs mer på tillverkarens hemsida »

Tillverkare: PAC Phase Technology

För mer information kontakta Kundtjänst.