Livsmedel och foder

Livsmedel och foder

Berner Lab tillhandahåller referensmaterial för livsmedel och foderanalys. Inom detta område är pesticider en stor grupp, som är bekämpningsmedel som används för att bekämpa skadedjur. Pesticider klassificeras oftast efter sitt mål och kan delas in i herbicider, insekticider och fungicider. Trots pesticiders skyddande egenskaper är bekämpningsmedel oftast giftiga för djur, miljö och människor.

De senaste åren har intresset för 3-MCPD-fettsyraestrar ökat inom livsmedelsanalys. Estrarna bildas vid produktion och uppvärmning av oljor och fetter och anses skadliga vid höga konsumtionsnivåer och just 3-MCPD är cancerframkallande. Se nedan för några av de referensmaterial vi kan erbjuda inom livsmedels-toxiner, föroreningar i samband med livsmedelsproduktion, vitaminer, färger, aromer och fettsyror.

Om du hellre vill ha dessa parametrar i en specifik matris eller typ av livsmedel tar vi hjälp av flera olika databaser för att finna det material som bäst uppfyller ert behov. Kontakta oss via länken nedan så hjälper vi gärna till.

Via länkarna nedan kan du hitta säkerhetsdatabladen för CPA Chem. På den nya hemsidan kan du söka fram rätt datablad.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.