smart Blood DNA Midi prep (a96) – FX

Extraktion av högmolekylärt DNA baserat på unik SmartExtraction Technology.

Produktinformation

  • Upp till 90 µg DNA från upp till 3 ml helblod
  • Utmärkt prestanda testad för extraktion av DNA från färskt eller fryst blod stabiliserat med EDTA, citrat och heparin, samt blod samplat med PAXgene® Blood DNA Tube
  • Högt utbyte av stora DNA-fragment baserat på innovativ SmartExtraction-teknik
  • Minimal beredning tack vare förfyllda reagenser

Det smarta Blood DNA Midi prep (a96) – FX-kit har utformats för automatiserad isolering av genomiskt DNA med hög molekylvikt från perifera mononukleära celler (PBMC) härrörande från färskt eller fryst blod med CyBio FeliX. Satsen kan hantera provvolymer på upp till 3 ml, varigenom blodprover kan stabiliseras med EDTA, citrat, heparin samt med PAXgene® Blood DNA Tubes. Extraktionsmetoden kombinerar den innovativa SmartExtraction-tekniken som utvecklats av Analytik Jena (patentsökt) och fördelarna med låg-salt DC-teknik (patenterad).

Efter erytrocytlys pelleteras PBMC. Därefter tillsätts PBS och cellerna återsuspenderas och överförs till satsens reagensplatta. Hela extraktionsprocessen behöver bara enkelt pipetteras upp och ner och drar nytta av effektiv bindning av genomiskt DNA till smarta modifierade ytor inuti filterspetsen, vilket minimerar DNA-fragmentering. Efter tvättsteg elueras DNA med hög molekylvikt (upp till 350 kbp) och klart för användning i efterföljande nedströmsapplikationer.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.