Om Berner Lab Sverige

Berner Lab är en del av Berner Oy, ett växande och internationellt inriktat finskt familjeföretag grundat år 1883. Berner har en lång tradition, där åtagandet att försvara morgondagen genomsyrar allt vi gör. Vårt mål är att agera på ett sätt som leder till en bra livskvalitet i nutid likväl som om om 100 år.

Berner Lab startades 1986 och har fortsatt att växa och utvecklas sedan dess. Berner Lab erbjuder omfattande lösningar och service för alla sorters labs behov. Vi assisterar vid urval, tillhandahåller utbildning och utför underhåll. Vår kundbas sträcker sig från offentliga organisationer till olika branscher samt forsknings- och servicelaboratorier. Våra kunder värdesätter särskilt vårt breda produktsortiment, expertis och lokala service.

Genom att använda vårt mångsidiga och ständigt växande produkt- och tjänsteutbud skapar vi individuella lösningar som täcker våra kunders behov. Vi tror på att bygga meningsfulla partnerskap genom öppenhet och konfidentialitet. Tack vare vårt omfattande tjänsteutbud kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda servicepaket, vare sig det handlar om utbildning av personal eller underhållstjänster.

Företaget upprätthåller sitt åtagande att erbjuda personlig och expertstöd och har en mångsidig produktportfölj indelad i sex huvudområden:

  • Analys/Kemi
  • Automation
  • Basutrustning
  • Biologi/ Life Science
  • Förbrukning
  • Laboratorieinredning

LAB Sweden

LAB Sweden bildades ursprungligen 2003, och blev 2012 en del av ClaraLabgruppen, tillsammans med sina systerbolag LAB Norway och LAB Denmark. År 2022 förvärvade Bröderna Berner AB, ett företag inom den finska Berner OY-gruppen, ClaraLab AB inklusive dess dotterbolag. Från och med maj 2024 marknadsför vi oss som Berner Lab. Vårt registrerade bolagsnamn är dock Sören Berner Sweden AB som vi använder vid signering av kontrakt och på fakturor.

Detta förvärv harmoniserar med Berners strategiska vision och stärker deras närvaro inom laboratoriebranschen.