mercur DUO plus

Automatiserad, effektiv, pålitlig kvicksilveranalysator.

Mercur DUO plus är en specifik och fullt automatiserad analysator för spår och ultra-spår av kvicksilver. Detta analytiska system uppfyller alla relevanta krav och riktlinjer för kvicksilveranalys.

 Den effektiva kvicksilveranalysatorn

Mercur DUO plus är en högpresterande kvicksilveranalysator baserad på beprövad kallångteknik. De integrerade detektionsmetoderna atomabsorptionsspektroskopi (AAS) och atomfluorescensspektroskopi (AFS) erbjuder full flexibilitet i applikationer och täcker ett brett mätområde. Tack vare den integrerade anrikningsmodulen med två guldkollektorer uppnås bestämningsgränser från låga ng/L (ppt) till pg/L (ppq) med hög metodrobusthet, beroende på typ av prov och konfiguration.

 Mercur DUO plus – Robust och enkel analys av spårkvicksilver

Bestämning av kvicksilver på spårnivåer är en global utmaning. Ökad industrialisering och utveckling av nya teknologier och material leder till ökande miljöföroreningar. Kvicksilver och dess föreningar är av särskilt intresse för miljö- och livsmedelsanalyser på grund av deras höga toxicitet. Mercur DUO plus erbjuder en mycket enkel, robust och kostnadseffektiv metod för bestämning av spår av kvicksilver i flytande prover. Den kombinerar den beprövade kallångtekniken med optiska spektroskopimetoder, såsom atomabsorptionsspektroskopi (AAS) och atomfluorescensspektroskopi (AFS). I kallångtekniken reduceras kvicksilverföreningar till atomärt kvicksilver genom kemisk reaktion med ett reduktionsmedel såsom tenn (II) klorid eller natriumborhydrid. Denna grundläggande princip implementeras i mercur DUO plus med hjälp av en fullt automatiserad och tidsstyrd flödesinjektionsteknik. Automatiserade processer som dosering av reagenser och provlösningar samt sköljning av slangar möjliggör enkel och effektiv drift med låg kemikalieförbrukning och korta mättider.

Detektion av det atomära kvicksilvret utförs antingen med robust AAS eller den mycket känsliga AFS med detektionsgränser ner till ppq-nivå. Ytterligare anrikning uppnås genom att det atomära kvicksilvret passerar över en ytterligare guldkollektor. Denna dubbla amalgamation ökar kvicksilvrets detekterbarhet och garanterar standardkompatibel drift (enligt EPA Method 1631).

Användarvänlighet och automation är nyckelfunktioner i mercur DUO plus. Pålitlig och lågunderhållande rutinanalys av även komplexa prover garanteras av tekniska detaljer, som en bubbelsensor, en speciellt optimerad torkmembran och en intelligent gas-vätska kontroll. Den manuella versionen av mercur DUO plus för små provmängder kan utökas med AS-F eller AS-FD autosamplers med utspädningsfunktion för maximal provgenomströmning.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.