Hydrotherm för fettbestämningar enligt Weibull-Stoldt

Hydrotherm för fettbestämningar enligt Weibull-Stoldt

Automatiserat syrahydrolyssystem för fettbestämning.

HYDROTHERM är det första och enda automatiserade syrahydrolys systemet i världen för för fettbestämningar, enligt Weibull-Stoldt. Hela uppslutnings- och filtreringsprocessen sker i ett slutet system. Systemet kan därför användas utanför dragskåp. Användaren av systemet kommer inte i kontakt med varma vätskor eller syrainnehållande ångor. Sex prover kan uppslutas samtidigt.

Systemet består tre individuellt kontrollerbara moduler med två hydrolysenheter var.

Det körs självständingt och helt automatiserat. Det har utvärderats i kontinuerlig drift med 36 prov per dag. HYDROTHERM mäter upp saltsyran i provbägaren, hydrolyserar provet i kokande saltsyra och gör den komplexa filtreringen, inklusive alla sköljsteg, helt automatiskt – tills allt fettinnehåll har frigjorts och filtret sköljts till pH neutralt. Sensorer övervakar kontinuerligt processen och avbryter vid fel eller avikelser.

Stora besparingar av arbetstid och kostnader

Analysprocessen sker helt automatiskt. Laboratoriepersonal behöver inte närvara. Kostnadsbesparingar på upp till 80% per prov jämfört med konventionella, manuella system.

Hög arbetsmiljösäkerhet

Hela processen sker i ett slutet system. Laboratoriepersonalen kommer inte i kontakt med varma vätskor eller syrainnehållande ångor. Instrumentets inbyggda säkerhetsfunktioner reagerar automatiskt om eventuella fel uppstår.

Hög analyskvalitet

HYDROTHERM ger exakta och komplett dokumenterade uppslutningar. Perfekt reproducerbarhet vid varje analystillfälle. Eventuella avvikelser från metoden och felaktigheter i hydrolysprocessen utesluts.

Fråga om produkterna

Har du några frågor om våra produkter? Hör gärna av dig till någon av våra säljare eller kontakta oss direkt i formuläret längre ned på sidan.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.