Produkter

Kväve och svavel

Antek analysatorer erbjuder alternativ för mätning av kväve och svavel.

Lätta prover kan matas in i instrumentet med en provmatare och tyngre prover med hjälp av en horisontell ugn och Boat Inlet-teknik.

Antek Elements-enheten är den minsta på marknaden.