Produkter

Viskositet

Herzog HVM 472 viskosimetern är designad för att mäta kinematisk viskositet från klara och ogenomskinliga prover.

Enheten är godkänd för följande testmetoder: ASTM D445, ASTM D446, ​​IP 71, ISO 3104, ISO 3105.