Berner Lab

Berner Lab ingår som en division i Bröderna Berner AB, som är ett dotterbolag till privatägda Berner Aktiebolag i Helsingfors.

Berner Lab tillhandahåller instrument, utrustning och service till industriella och medicinska laboratorier samt till universitet och skolor.