Produkter

Flampunkt

Herzog OptiFlash-modeller är en ny generation av flampunktsenheter där säkerhet och användarvänlighet är en prioritet.

I produktsortimentet ingår utrustning för följande testmetoder; Pensky Martens, Cleveland, Tag & Abel och Small Scale.