Produkter

Flyktighet

ISL NCK2 5G används för att testa flyktigheten hos smörjoljor. Enheten är kompatibel med CEC-, ASTM- och IP-testmetoder.