Produkter

Destillation

Sortimentet med PAC-produkter inkluderar destillationsinstrument för rumslufttryck, vakuumdestillerare och mikrodestillerare.

Herzog HDV 632 kan användas för att analysera de tyngsta oljeproverna. Med ISL OptiPMD är provvolymen endast 10 ml och resultatet erhålls på 10 minuter. Herzog OptiDist är lämplig för testmetoden ASTM D86.